ÖSK och de globala målen

Våra insatser ska bidra till en bättre och mer meningsfull vardag, stötta utvecklingen mot ett mer socialt hållbart klimat genom att främja välbefinnande, hälsa, uppmuntra till utbildning och minska ojämlikheten. Vi ska vara en öppen klubb där du alltid möts av hjärta, stolthet och passion. Vi utgår ifrån våra värderingar och dessa är förankrade med de tre huvudsakliga Globala målen som vi valt att arbeta utifrån.

Vi vill främja barn och ungdomars välbefinnande

God hälsa och välbefinnande finns med som ett av de starka huvudmålen i ÖSK Fotboll. Den fysiska och psykiska hälsan är grundläggande för ett välbefinnande som bidrar till samhällsutvecklingen i Örebro. 

Vi vill främja inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Det öppnar upp en värld av möjligheter för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. Vi vill skapa olika utbildningstillfällen för lärande både på och utanför planen.

vi verkar för minskad ojämlikhet

Ett jämlikt och hållbart samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Där vi vill vara med och skapa förutsättningar på alla plan.

ÖSK ÄR MER ÄN FOTBOLL

Mer än fotboll är hållbarhetsarbetet som drivs av ÖSK Fotboll. Att sträva efter ett hållbart samhälle är naturligtvis viktigt utifrån alla gällande definitioner. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Och vi tror på att försöka göra något på riktigt. Sedan 1908 har vi spelat fotboll i Örebro och mycket har hänt genom åren. När vi startade var fotboll en angelägenhet för få, i dag är vi en del av världens största idrottsrörelse och har två representationslag med både dam- och herrlag samt akademilag i föreningen. Vår grund är att vi är ett fotbollslag och på planen vill vi vinna varje match. Men utanför planen kan man vinna på andra sätt, tillsammans med andra och med andras bästa som målbild.

© Örebro sportklubb  |  Stolthet, hjärta och passion sedan 1908

ÖSK ÄR MER ÄN FOTBOLL

Mer än fotboll är hållbarhetsarbetet som drivs av ÖSK Fotboll. Att sträva efter ett hållbart samhälle är naturligtvis viktigt utifrån alla gällande definitioner. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Och vi tror på att försöka göra något på riktigt. Sedan 1908 har vi spelat fotboll i Örebro och mycket har hänt genom åren. När vi startade var fotboll en angelägenhet för få, i dag är vi en del av världens största idrottsrörelse och har två representationslag med både dam- och herrlag samt akademilag i föreningen. Vår grund är att vi är ett fotbollslag och på planen vill vi vinna varje match. Men utanför planen kan man vinna på andra sätt, tillsammans med andra och med andras bästa som målbild.

© Örebro SK  |  Stolthet, hjärta och passion sedan 1908