Som en vidareutveckling i arbetet med att främja psykisk hälsa i ÖSK stärker vi upp vårt team med Feven Gebru som ansluter som resurs till dam- & herrlaget samt de tre akademilagen. Insatser som görs på området psykisk hälsa inom idrotten är idag inte tillräckliga i förhållande till de utmaningar och problem som finns och det är något vi vill arbeta mot och fortsätta utveckla våra främjande metoder.

Feven är född och uppvuxen i Uppsala och har varit aktiv inom fotboll hela sitt liv och spelar även själv. Hon är i slutet av sin utbildning på psykologprogrammet på Örebro Universitet och tar inom kort en masterexamen i psykologi.

– I och med mina intressen för prestation, idrott och psykologi blev det ganska naturligt för mig att börja på psykologprogrammet, där jag har pluggat sedan våren 2018. Detta i hopp om att i framtiden kunna integrera mina kunskaper från programmet på idrotten. Att nu få ha möjligheten att vara en del av arbetet i ÖSK och kunna använda den kunskapen jag har känns väldigt bra. Det är ett otroligt bra initiativ av ÖSK att arbeta med den psykiska ohälsan som finns bland idrottare, jag ser fram emot att få vara en del av att främja den psykiska hälsan i klubben, säger Feven Gebru.

Då den psykiska hälsan påverkas av en rad olika faktorer (individuella faktorer, miljöfaktorer, kulturella faktorer) vill vi genomföra flera typer av insatser som på olika sätt syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa. Vi vill som elitförening kunna vara förebilder i ett ämne där mörkertalet är stort och kunskapen inom såväl fotbollen som stora delar av övriga samhället är svag.

– Arbetet med den psykiska hälsan är en viktig del av vårt fortsatta arbete att utveckla ÖSK Fotboll. Vi ser detta som en viktig del att fostra duktiga fotbollsspelare och ta ansvar för det psykiska välmåendet hos våra spelare och ledare. Målsättningen är att Feven ska finnas med som en naturlig del i vår verksamhet, vilket kommer stärka oss både på kort och lång sikt, säger Axel Kjäll, Fotbollschef i ÖSK Fotboll.

Tillsammans med Carola Söberg, som är hållbarhetsansvarig i ÖSK, kommer Feven vara med och utveckla arbetet. I rollen som idrottspsykologisk rådgivare kommer hon vara ansvarig för bland annat den regelbundna screeningen, där vi säkerställer att vi fångar upp de som är i riskzonen men även för att uppmärksamma vikten av att rikta extra fokus mot sitt eget mående. Feven kommer även finnas med som resurs med samtalsstöd för spelare, ledare och medarbetare samt vara med och forma och leda utbildningar internt inom verksamheten för att ytterligare stärka kunskapen hos våra ledare inom psykisk hälsa.

– Det är ett viktigt arbete som vi gör i klubben och Fevens kompetens kommer vara oerhört viktig. Vi vill jobba proaktivt med att optimera prestationerna på planen, främja välmåendet och skapa färdigheter som behövs för att klara av utmaningarna som kan uppstå under en elitsatsning men även i livet i stort, säger Carola Söberg.