Det är alldeles för mycket prat om hållbarhet.

Vi tänkte försöka ändra på det genom att göra något istället. Gärna tillsammans med dig. Att sträva efter ett hållbart samhälle är naturligtvis viktigt utifrån alla gällande definitioner. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi menar bara att det kan tendera att bli en massa dokument med tjusiga ord som hamnar i pärmar. För lite verkstad helt enkelt. Och vi tror på att försöka göra något på riktigt. Därför hoppas vi att vårt hållbarhetsarbete ”Mer än fotboll” kan fånga ditt intresse.

Vår grund är att vi är ett fotbollslag och på planen vill vi vinna varje match. Men utanför planen kan man vinna på andra sätt, tillsammans med andra och med andras bästa som målbild. Vi arbetar för att främja inkludering, jämlikhet, välbefinnande, god hälsa och goda utbildningsmöjligheter. Vi gör det genom att driva och engagera oss i en rad olika projekt, där arbetet med att främja psykisk hälsa är det senaste tillskottet. Du känner säkert till att vi också engagerar oss i lokala fotbollsskolor och kampanjen En annan mamma, för att nämna några exempel.

Vi har både ett ansvar och en unik möjlighet att påverka vardagen för människor i Örebro på ett positivt sätt. Det är ett tålmodigt och långsiktigt arbete som ger bättre resultat ju fler som jobbar tillsammans. Om ditt företag skulle vilja spela en viktig roll i detta arbete är ni varmt välkomna att höra av er, så berättar vi mer. Kanske kan vår satsning Mer än fotboll bli något som engagerar hela ert företag och gör det här med hållbarhet både tydligare och roligare.

Vi är mer än fotboll och tillsammans kan vi göra skillnad!

ÖSK och de globala målen

Våra insatser ska bidra till en bättre och mer meningsfull vardag, stötta utvecklingen mot ett mer socialt hållbart klimat genom att främja välbefinnande, hälsa, uppmuntra till utbildning och minska ojämlikheten. Vi ska vara en öppen klubb där du alltid möts av hjärta, stolthet och passion. Vi utgår ifrån våra värderingar och dessa är förankrade med de tre huvudsakliga Globala målen som vi valt att arbeta utifrån.

Vi vill främja barn och ungdomars välbefinnande

God hälsa och välbefinnande finns med som ett av de starka huvudmålen i ÖSK Fotboll. Den fysiska och psykiska hälsan är grundläggande för ett välbefinnande som bidrar till samhällsutvecklingen i Örebro. 

Vi vill främja inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Det öppnar upp en värld av möjligheter för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. Vi vill skapa olika utbildningstillfällen för lärande både på och utanför planen.

vi verkar för minskad ojämlikhet

Ett jämlikt och hållbart samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Där vi vill vara med och skapa förutsättningar på alla plan.

ÖSK ÄR MER ÄN FOTBOLL

Mer än fotboll är hållbarhetsarbetet som drivs av ÖSK Fotboll. Att sträva efter ett hållbart samhälle är naturligtvis viktigt utifrån alla gällande definitioner. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Och vi tror på att försöka göra något på riktigt. Sedan 1908 har vi spelat fotboll i Örebro och mycket har hänt genom åren. När vi startade var fotboll en angelägenhet för få, i dag är vi en del av världens största idrottsrörelse och har två representationslag med både dam- och herrlag samt akademilag i föreningen. Vår grund är att vi är ett fotbollslag och på planen vill vi vinna varje match. Men utanför planen kan man vinna på andra sätt, tillsammans med andra och med andras bästa som målbild.

© Örebro sportklubb  |  Stolthet, hjärta och passion sedan 1908