Det är en viktig del i vårt arbete att kunna scanna av våra spelare och ledares välmående och fånga upp de som påvisar indikationer på psykisk ohälsa.

En av de kontinuerliga insatserna vi jobbar med är att låta alla våra spelare och ledare fylla i ett digitalt formulär som är kopplat till bland annat välmående, ångest, depression och andra frågor som nuddar vid ämnet. Under veckan har dam- & herrlaget samt de tre akademilagen genomfört första screeningen för året. När enkäten är gjord följer Feven Gebru, som är Idrottspsykologisk rådgivare, upp alla svar och tar en första kontakt med de som påvisar någon form av högre värden. Det är sedan upp till var och en vilken typ av hjälp man vill ha. 

– Det är viktigt att vara igång med alla screeningar för lagen och att vi redan nu får möjlighet att stämma av måendet i klubben så vi kan jobba proaktivt med den psykisk hälsan, säger Feven Gebru. 

Vi ser detta verktyg som en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att främja den psykiska hälsan i ÖSK Fotboll och ta ansvar för det psykiska välmåendet hos våra spelare och ledare.