ÖSK Fotboll är i första hand en medlemsstyrd förening med representationslag inom både dam- och herrfotbollen, liksom på ungdomssidan med flera akademilag. Intresset för fotbollen i Sverige är massivt och med den historia och det engagemang som finns runt ÖSK i regionen så har vi både ett ansvar och en unik möjlighet att dessutom bidra och påverka inom andra viktiga områden i samhället.

Med stora samhällsutmaningar som psykisk ohälsa, ensamhet bland äldre och ungdomar som är för lite i rörelse finns det en möjlighet för ÖSK att påverka i rätt riktning. Vi kan inte göra allt, men har en plattform för att verkligen kunna göra skillnad. Med ”Mer än fotboll” tar vi nu ett ännu större ansvar i dessa frågor. Det är ett sätt att tydliggöra vårt hållbarhetsarbete, samtidigt som vi strategiskt jobbar för att kvalitetssäkra att vårt arbete stämmer överens med våra uppsatta mål för att bidra till samhället.

– Att vi engagerar oss i en rad olika frågor som blad annat rör hållbarhet, jämlikhet och hälsa är ingen nyhet. Det har vi en lång historik av. Det som är nytt är att vi utökat och fördjupat detta arbete, blivit spetsigare i vårt fokus och samlat alla våra initiativ under namnet Mer än fotboll. I samband med detta har vi tagit fram en överskådlig hemsida så att fler kan engagera sig i detta viktiga arbete, säger Simon Åström, VD ÖSK Fotboll.

ÖSK:s hållberhetsarbete utgår från de globala målen med fokus på att främja inkludering, jämlikhet, välbefinnande, god hälsa och goda utbildningsmöjligheter. Många i Örebro känner till att ÖSK under flera år varit engagerade i fritidsgården i Vivalla, samarbetat med En annan mamma som drivs av Kvinnohuset i Örebro, jobbat med projekt och besök i skolor och fotbollskolor och sysselsätter många äldre i gemenskapen runt klubben. Under pandemin startade man också upp den uppmärksammade ÖSK-linjen, en samtalslinje dit ensamma äldre i isolering hade möjlighet att ringa in för att prata.

– Det känns bra i både hjärtat och hjärnan att engagera sig i dessa frågor och det är något som hela föreningen står bakom. För oss är det viktigt att genomföra konkreta insatser så att vi kan gå från ord till handling. Vårt arbete är en ständig process och vi ser fram emot att fortsätta utveckla Mer än fotboll, gärna tillsammans med andra, säger Carola Söberg, hållbarhetsansvarig ÖSK Fotboll.

Ett stort initiativ som byggts upp under det senaste året är arbetet för att främja psykisk hälsa i klubben. Fokus ligger på att både arbeta med förebyggande insatser och att även snabbt kunna fånga upp de som riskerar att hamna i ohälsa. Vi har skapat ett arbetssätt som är framtaget tillsammans med olika experter inom området och planen är att fler organisationer ska kunna dra nytta av och kunna använda de metoder som ÖSK tagit fram.

– Många verksamheter börjar uppmärksamma utmaningarna med psykisk ohälsa. Det vanliga är dock att man i bästa fall gör punktinsatser eller kliver in när personer redan mår dåligt. Vi vill jobba främjande och kontinuerligt genom att skapa medvetenhet, utbilda inom ämnet, göra löpande screeningar och fånga upp mående i ett så tidigt skede som möjligt, säger Carola Söberg, hållbarhetsansvarig ÖSK Fotboll.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Åström –  VD
0739-09 09 90 | simon.astrom@oskfotboll.se

Carola Söberg – Hållbarhetsansvarig
070-141 16 66 | carola.soberg@oskfotboll.se