Den övervägande idrottsforskningen baserar sig på studier på män. Forskning och kunskap för kvinnors idrott är eftersatt och mens kopplat till idrottande är inget undantag. I samarbete med Karolinska Institutet och docent Cecilia Fridén har spelare och ledare i ÖSK damlag utbildats och haft en diskussion om ämnet. Spelarna kommer även delta i en studie som Fridén leder i form av en enkät.

– Det är väldigt värdefullt för mig som forskare att komma ut i verkligheten och träffa de idrottare som vi vill ta fram ny kunskap om. De är ju de aktiva och deras tränare som förhoppningsvis ska få nytta av våra resultat i sitt träningsupplägg, säger Cecilia Fridén, docent och forskare på Karolinska Institutet.

Trots fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor tillgodogör sig båda könen träning på ett liknande sätt och de övergripande rekommendationerna är desamma. Dock finns en grundläggande fysiologisk skillnad och det är menstruationscykeln hos kvinnor. Det finns en hypotes om att man skulle kunna optimera träningen utifrån menstruationscykelns hormonsvängningar men det finns samtidigt en stor variation i hur kvinnor påverkas under menscykeln och det behövs mer studier för att kunna dra slutsatser.

När Fridén var på plats i Örebro och besökte damlaget på Grönpepparparkens IP så berördes många olika ämnen, som exempelvis:
– Hur menstruationscykeln fungerar och vilka hormoner som påverkar kvinnor.
– Kan menstruationscykeln påverka idrottslig prestation?
– Behöver vi ta hänsyn till menstruationscykeln vid planering av träning?
– Hur fungerar p-piller och kan dessa påverka idrottsprestation?
– Menstruationsbortfall och vikten av ett tillräckligt energiintag samt järnbrist.

Spelarna i damlaget har sedan länge haft tillgång till fria menstruationsskydd, så som tamponger och bindor, i omklädningsrummet samt i medicinväskan. Nu har även spelare och ledare utbildats och fått en större förståelse kring ämnet och lyft vikten av att bryta tabun och ge en trygghet till att prata om mens mer öppet än tidigare. Forwarden Sara Sandberg sammanfattar sina tankar efter föreläsningen med Fridén:

Föreläsningen demonstrerade verkligen hur viktig denna forskningen är för att kunna stötta både mentalt och fysiskt oavsett vilket nivå man är på, samt hur viktigt det är att vi startar en öppen dialog om mens för att ta bort den tabu som fortfarande lever sig kvar.

– Föreläsningar som dessa är så viktiga för att informera och uppmuntra till mer forskning kring menstruationscykelns påverkan på idrottande flickor och kvinnor. Både vi idrottsutövare och tränare måste få bättre kunskap kring ämnet för att kunna stötta och förstå vad vi kan göra för att förbättra och/eller underlätta idrottandet i helhet, men också för att vi ska ha bättre förståelse för hur olika val av t.ex preventivmedel kan påverka vårt idrottsutövande. Föreläsningen demonstrerade verkligen hur viktig denna forskningen är för att kunna stötta både mentalt och fysiskt oavsett vilket nivå man är på, samt hur viktigt det är att vi startar en öppen dialog om mens för att ta bort den tabu som fortfarande lever sig kvar.

Vi tar med oss budskapet om att våga ha en öppen dialog om hur detta påverkar det allmänna måendet och prestationsförmågan.

Rasmus Ekelund som är fysansvarig i damlaget tycker att det är viktigt att spelarna och ledarna kan prata om hur mensen påverkar prestationen och välmåendet och säger vidare:

– Det var en intressant föreläsning om ett aktuellt och viktigt ämne. Jag tror att både vi som tränarteam och spelartruppen fick nya kunskaper och en större förståelse. Vi tar med oss budskapet om att våga ha en öppen dialog om hur detta påverkar det allmänna måendet och prestationsförmågan.

För mer information, kontakta:

Cecilia Fridén, docent och forskare, Karolinska Institutet
cecilia.friden@ki.se

Carola Söberg, hållbarhetsansvarig, ÖSK Fotboll
carola.soberg@oskfotboll.se