Vivalla har blivit grundbulten i projektet Arena Örebro och är väl inarbetat bland stadsdelens barn och även andra lokala aktörer och föreningar där fritidsgårdsbesöken varit projektets bas i Vivalla. Spelare från herrlaget har varit på flertalet besök under projektets gång, tills pandemin satte stopp. Nu är vi äntligen igång igen och i onsdags var David Seger och Taha Ali på besök under kvällen.