Under förra säsongen påbörjade vi arbetet med att utbilda våra ledare inom psykisk ohälsa och skapa kunskap och förståelse i ämnet. Många av våra ledare har redan genomfört olika utbildningar och nu har även de som har tillkommit som ledare i klubben genomfört e-utbildningen Ledare som lyssnar hos Folkhälsomyndigheten. 

Utbildningen grundar sig i psykisk hälsa och hur man kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt, men också hur man jobbar aktivt med att främja den psykiska hälsan. 

– Det är otroligt viktigt att vi som ledare får mer kunskap om psykisk ohälsa och hur det kan påverka både prestation och mående. Spelarna ska veta att oavsett vilken av våra ledare dom pratar med, så finns det förståelse och kunskap och alltid någon att vända sig till, säger Rickard Torstensson, akademichef i ÖSK Fotboll.